Zaznacz stronę

Pion (pionek) w szachach

figury szachowe
nauka gry w szachy
szachy

1. Definicja piona

Pion (potocznie pionek) uznawany jest za najsłabszą bierkę w grze. Każdy gracz posiada na początku 8 pionów, których nazwy pochodzą od kolumn, w których się znajdują np. pionek a czy pionek e. Wartość piona w szachowej skali oceniana jest na 1. Zobacz punktację wszystkich figur w szachach.

pion (pionek) szachy

2. Ustawienie pionków na szachownicy

Pionki gracza białego ustawiamy na każdym polu w rzędzie drugim, zaś gracza czarnego w rzędzie 7.

ustawienie pionków na szachownicy

3. Ruchy pionków w szachach

Piony standardowo poruszają się o jedno pole do przodu (wzdłuż linii, na której się znajdują). Jeśli pion znajduje się na polu początkowym możliwy jest ruch o dwa pola. Piony nie mogą się cofać!

ruchy pionków w szachach

Pion z kolumny d może ruszyć się tylko o jedno pole do przodu ponieważ nie znajduje się już na swoim polu startowym (w poprzednich ruchach został posunięty). Pozostałe piony białych np. pionek z linii e może ruszyć się zarówno o jedno pole lub o dwa.

4. Bicie pionami

Pionki szachowe zbijają tylko i wyłącznie na skos, zajmując tym samym rząd po swojej lewej lub prawej stronie. W określonych sytuacjach możliwe jest bicie w przelocie.

bicie pionkiem

Pion z kolumny e może zbić piona z kolumny d lub f i zająć jego miejsce. W poniższej sytuacji piony stoją na jednej linii – nie mogą się wzajemnie zbić i tymczasowo są unieruchomione.

uniemożliwione zbicie pionkami

5. Promocja pionka

Gdy pionek dotrze do końca szachownicy, czyli biały pion dojdzie do 8 rzędu, a czarny do 1 następuje jego promocja, czyli zamiana na jedną z figur: hetmana (królową), wieżę, skoczka lub gońca. W ten sposób na szachownicy mogą znaleźć się na przykład 2 królowe tego samego koloru czy 3 wieże itd. 

promocja pionka

6. Funkcja pionów

Piony są najsłabszymi bierkami, ale odpowiednia gra nimi stanowi ważny element rozgrywki. Z biegiem upływu czasu partii ich rola staje się coraz większa. W fazie końcowej rozgrywki są jedną z głównych sił ataku.

7. Struktura pionków

Łańcuch pionów

Dzięki początkowemu ustawieniu oraz zasadom ruchu, a także zbijania piony mogą tworzyć łańcuchy. Tworzenie ich pozwala skoordynować bierki. Dzięki takiemu ustawieniu nie broniony stajee się tylko ostatni pion i to on często bywa miejscem ataku.

łańcuch pionków

Izolowany pion (izolak)

Pion, który na sąsiednich liniach (po swojej lewej i prawej stronie) nie posiada innego piona tego samego koloru, a więc nie może być broniony przez inne piony.

pion izolowany

Pion znajdujący się na b3 nie może liczyć na wsparcie swoich pionków z linii a czy c. Musi zostać broniony figurami, w tym przypadku przez króla.

Przechodni pionek

Przechodni pionek (ang. passed pawn) to pionek znajdujący się za linią pionków przeciwnika. Taki pion nie ma już na swojej drodze ewentualnych pól bronionych przez piony wroga i bez interwencji figur przeciwnika może zostać w przyszłości wypromowany (nie da się go zbić/zatrzymać).

przechodni pionek

W powyższym przypadku pion z linii g nie jest pionem przechodnim ponieważ pion czarnych atakuje pole g6. Pionem przechodnim dla białych jest pion z linii h oraz pion z linii b.

8. Podsumowanie: często zadawane pytania

Ile jest pionów w szachach?

Każdy gracz na początku posiada po 8 pionków oraz 8 figur. Wszystkich pionów w grze jest 16, a wszystkich bierek 32.

Jak bije pionek w szachach?

Pionek w szachach zbija na skos.

Czy w szachach można bić do tyłu?

Pionki w szachach NIE MOGĄ bić do tyłu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *